Programovanie v Imagine

Úlohy na cykly

30.05.2017 22:59
Imagine_úlohy na cykly.pdf (7540)

Microsoft Powerpoint

Prezentácia na ľubovoľnú tému

29.03.2017 23:14
Úloha: vytvoriť prezentáciu v Powerpointe na ľubovoľnú tému Požiadavky: pútavá titulná strana aspoň 5 snímok vyplnených obsahom (aspoň z 2 zdrojov) záverečná snímka, v závere použité zdroje (celé webové adresy) rôzne typy písma, textové efekty rôzne druhy pozadia (farebný prechod, textúra,...

Microsoft Word

Slávni vedci, vynálezcovia, vynálezy

10.11.2016 22:49
Úloha: Nájsť na internete informácie o 3 vynálezcoch alebo iných vedcoch a spracovať ich vo forme článku v programe Microsoft Word. Rešpektovať autorské práva - uviesť zdroje do poznámky pod čiarou a aj webové adresy obrázkov (pod každým obrázkom).   Požiadavky: farebné nadpisy +...