Prezentácia na ľubovoľnú tému

29.03.2017 23:14

Úloha: vytvoriť prezentáciu v Powerpointe na ľubovoľnú tému

Požiadavky:

 • pútavá titulná strana
 • aspoň 5 snímok vyplnených obsahom (aspoň z 2 zdrojov)
 • záverečná snímka, v závere použité zdroje (celé webové adresy)
 • rôzne typy písma, textové efekty
 • rôzne druhy pozadia (farebný prechod, textúra, obrázok)
 • farebné textové polia (+ efekty, zmeniť tvar, ...)
 • kombinovať texty s obrázkami (+ efekt na obrázkoch)
 • odkaz na internetovú stránku (zmeniť jeho zobrazenie)
 • vložiť aspoň 1 tvar (napr. šípka, ...) + nastaviť jeho výplň, obrys, efekt
 • hudba na pozadí
 • prechody medzi snímkami
 • animácie (použiť všetky druhy)
 • rešpektovať všetky pravidlá tvorby prezentácie: informatika-knm.webnode.sk/news/pravidla-tvorby-prezentacie/