Slávni vedci, vynálezcovia, vynálezy

10.11.2016 22:49

Úloha: Nájsť na internete informácie o 3 vynálezcoch alebo iných vedcoch a spracovať ich vo forme článku v programe Microsoft Word. Rešpektovať autorské práva - uviesť zdroje do poznámky pod čiarou a aj webové adresy obrázkov (pod každým obrázkom).

 

Požiadavky:

  • farebné nadpisy + efekty
  • zmenené typy písma
  • obrázky + na nich efekty
  • farba strany - prechodom, textúrou
  • zarovnanie dokumentu do bloku
  • hlavička - názov dokumentu (zmenené písmo, farba)
  • päta - číslo strany (zmenené písmo, farba)
  • poznámky pod čiarou
  • odkazy pod obrázkami