Domáce úlohy - 9. ročník

Jazyk HTML - webová stránka

03.11.2015 23:50
Úloha: vytvoriť jednoduchú internetovú stránku offline na ľubovoľnú tému Stránka musí minimálne obsahovať: titulok farebné pozadie alebo obrázok v pozadí nadpis - zarovnaný na stred, zmeniť typ a farbu písma text na nejakú tému - rozdeliť ho na 2 časti, tieto časti oddeliť voľným riadkom a...