Jazyk HTML - webová stránka

03.11.2015 23:50

Úloha: vytvoriť jednoduchú internetovú stránku offline na ľubovoľnú tému

Stránka musí minimálne obsahovať:

  • titulok
  • farebné pozadie alebo obrázok v pozadí
  • nadpis - zarovnaný na stred, zmeniť typ a farbu písma
  • text na nejakú tému - rozdeliť ho na 2 časti, tieto časti oddeliť voľným riadkom a vodorovnou čiarou
  • každá časť textu iným písmom (font, farba, veľkosť)
  • použiť hrubé, šikmé, podčiarknuté písmo
  • aspoň 2 obrázky súvisiace s témou - jeden z nich obtekaný textom zľava a druhý sprava
  • odkaz na internetovú stránku
Termín: nasledujúca vyučovacia hodina