Prezentácia na ľubovoľnú tému

19.06.2017 14:05

Úloha: vytvoriť prezentáciu v Powerpointe na ľubovoľnú tému

Požiadavky:

  1. pútavá titulná strana
  2. aspoň 4 snímky vyplnené obsahom
  3. záverečná snímka, v závere použité zdroje
  4. rôzne typy písma, textové efekty
  5. rôzne druhy pozadia (farebný prechod, textúra, obrázok, pozadie z návrhu)
  6. farebné textové polia (+ efekty, zmeniť tvar, ...)
  7. kombinovať texty s obrázkami (+ efekt na obrázkoch)
  8. hudba na pozadí
  9. prechody medzi snímkami
  10. rešpektovať všetky pravidlá tvorby prezentácie: informatika-knm.webnode.sk/news/pravidla-tvorby-prezentacie/