Pravidlá tvorby prezentácie

02.04.2017 10:24

Pri tvorbe prezentácie by sme mali dodržiavať tieto pravidlá:

  • vytvoriť pútavú úvodnú stránku (aby diváka hneď zaujala)
  • nepoužívať dlhé texty, radšej odrážky (max. 7 na jednej snímke)
  • vytvárať svoj vlastný text, nekopírovať bezhlavo z internetu
  • kombinovať text s obrázkami
  • používať silný farebný kontrast (môžeme použiť tzv. "kruh farieb", napr. tu: blog.exetra.sk/wp-content/uploads/2013/08/exetra-blog-komplementarne-farby.jpg)
  • v závere uviesť zdroje, odkiaľ sme čerpali (celé internetové adresy, celé názvy kníh)
  • efekty, zvuky a pod. používame s mierou
  • posledná snímka: "Ďakujem za pozornosť"