7. ročník

Programovanie v Imagine

Imagine - základné príkazy

27.04.2017 12:07
Imagine_základné príkazy.pdf (130,7 kB)

Práca so súbormi

Formáty súborov

29.03.2017 23:09
Formáty súborov.ppsx (172,7 kB)

Microsoft Excel

Microsoft Excel - návod

13.04.2017 10:34
excel-navod.fotopulos.net/ office.lasakovi.com/excel/zaklady/excel-navod/

Informácie okolo nás

Pamäťové médiá

07.11.2016 22:43
Pamäťové médiá.ppsx (744,6 kB)

Informácie a ich podoba v počítači

10.09.2014 20:21
Informácie a ich podoba v počítači.ppsx (499178)