Ukážky operačných systémov

01.02.2017 23:07

www.virtualdesktop.org/complete/

tour.ubuntu.com/