Témy na previerku - 6. ročník

28.04.2014 22:11
  1. Licencie programov
  2. Počítačová bezpečnosť
  3. Vírusy
  4. Počítač a jeho prídavné zariadenia
  5. Operačný systém
  6. Pamäťové médiá