Prídavné zariadenia počítača - zadanie projektu

10.03.2014 20:29

Téma: Prídavné zariadenia počítača

Úlohou je vybrať si jedno z prídavných zariadení počítača a jeho činnosť jednoducho vysvetliť s využitím informácií z internetu a z kníh. Je potrebné vytvoriť vlastný text (odrážky, nie súvislé dlhé vety) - nie odpísaný z internetu alebo z knihy. Projekt musí obsahovať aj obrázky, ktoré vystihujú danú tému.

 

Forma projektu: 

  • klasický plagát (banner) - formát min. A3
  • prezentácia v Powerpointe - aspoň 5 snímok + úvodná a záverečná

 

Použité zdroje: aspoň 2 - v závere treba uviesť (celé internetové adresy, celé názvy kníh)

 

Termín odovzdania:

  • 6.B - do 25. marca 2014 
  • 6.A - do 27. marca 2014

(každým dňom omeškania sa známka znižuje o 1 stupeň!)

  • odovzdať osobne alebo e-mailom na gabriel.horos@gmail.com