IKT v bežnom živote a v znalostnej spoločnosti

31.01.2017 18:00

drive.google.com/file/d/0B7D_enlTmM-BakRjRW5JQWh5YWs/view?usp=sharing