iBobor 2017 - vyhodnotemie

20.11.2017 20:47

Do súťaže sa tento rok zapojilo 128 žiakov našej školy, z toho 32 žiakom sa podarilo stať sa úspešným riešiteľom.

Vyhodnotenie si môžeš pozrieť tu: iBobor 2017 vyhodnotenie.pdf (131268)

(vo vyhodnotení sa nenachádzajú súťažiaci, ktorí získali menej bodov ako cca. polovicu max. počtu)

Svoje odpovede a správne riešenia si môžeš pozrieť na tejto stránke: ibobor.sk/vysledky/

Svoj prihlasovací kód nájdeš tu: iBobor 2017 súťažné kódy.pdf (57720)

(pozor, ak si súťažil/-a za niekoho iného)

Fotografie zú súťaže si môžeš pozrieť tu: photos.app.goo.gl/wGmRD2gSM9IgmZW93